Biuro Rachunkowe WALLA Winfryd Blaik
Napisz do nas Mapa witryny
Aktualność "ZMIANY W PODATKACH NA 2017 ROK"


ZMIANY W PODATKACH NA 2017 ROK


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT NA 2017

 1. Przedłużono obowiązywanie podwyższonych stawek podatku VAT(23 i 8%) do końca 2018 r.,

 2. Podniesiono limit zwolnienia podmiotowego ze 150.000 zł do 200.000 zł,

 3. Objęto odwrotnym obciążeniem znaczną część robót budowlanych jeżeli są wykonywane przez podwykonawców (nowy załącznik nr 14 tylko podwykonawcy). Zmiany w katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (załącznik 11),

 4. Zmieniono warunki zwrotu przyspieszonego 25 dni,

 5. Zmieniono sposób odliczania jako kwot podatku naliczonego-kwot podatku należnego które nie zostały uwzględnione we właściwej deklaracji VAT,

 6. Dodano nowe przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru czynnych Vat-owników,

 7. Wyłączono możliwość deklaracji kwartalnych dla podatników rozpoczynających działalność i innych,

 8. Dokonano zmian w katalogu towarów wrażliwych (załącznik 13 ustawy)

 9. Dodano obowiązek składania deklaracji VAT-7 tylko w formie elektronicznej,

 10. Określono nowe warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej,

 11. Dodano przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym (sankcja w razie stwierdzenia zaniżenia zobowiązania to 30% lub 20% w razie korekty uwzględniającej nieprawidłowości po kontroli lub 100% w przypadku pustych faktur tj. takich które nie rejestrują faktycznego przebiegu transakcji. Przedsiębiorcza powinien dokładnie sprawdzić osoby z którymi podpisuje umowy (czy jest zarejestrowanym podatnikiem) w celu eliminacji pustych faktur.


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH


 1. Wyłączono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego powyżej 15000 zł.

 2. Ograniczono stosowanie zwolnienia od podatku obejmującego dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 3. Rozszerzono przykładowy katalogu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 4. Nowe brzmienie przepisów dotyczących krwiodawców.

 5. Nowa kwota wolna od podatku


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

 1. Wprowadzono obniżoną stawkę podatku w wysokości 15%

 2. Wyłączono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczegoZMIANY W PRZEPISACH OKREŚLAJĄCYCH ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ KAS REJESTRUJĄCYCH

 1. Uzależniono stosowania niektórych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania od upoważnienia banku lub SKOK-u do przekazywania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku,

 2. Dodano zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania niektórych usług wykonywanych osobiście przez osoby niewidome,

 3. Zlikwidowano dwumiesięczne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczącego podatników, którzy rozpoczynają świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.


SZCZEGÓŁOWYCH WYJAŚNIEŃ UDZIELAMY W BIURZE. ZAPRASZAMY!


DATA PUBLIKACJI: 2016-12-19 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Biuro Rachunkowe Walla Winfryd Blaik z siedzibą w Nakle przy ul. Strzeleckiej 35 na potrzeby realizacji zgłoszenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
* Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez jej oznaczenia nie będzie możliwe wysłanie formularza, a także przesłanie Państwu odpowiedzi drogą elektroniczną. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Walla Winfryd Blaik. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych jest dobrowolne.
Kontakt
Biuro Rachunkowe WALLA Winfryd Blaik
ul. Strzelecka 35
46-050 Nakło
tel. (77) 403 23 40
fax. 77 403-23-40
blaik@biurowalla.pl
Doradca Podatkowy
> Na górę
Projekt i wykonanie BerMar multimedia